KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. MARS 2019

-Mandag den 25. mars blir det messe på høytiden for Herrens bebudelse kl. 11 og høymesse kl. 19.

-Det blir norsk korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 med unntak av 5.april.

-Vi minner om Ekstrem korsvei, fredag 12. april etter kveldsmessen, som går 34 km gjennom natten. Det kommer mer informasjon senere.

-Et nytt nummer av St. Olav er kommet. Bak i kirken ligger det eksemplarer man kan ta med seg. Det er gratis å abonnere på bladet. Det kan også leses digitalt på katolsk.no.

-Det er ledige plasser i 1. klasse på St. Paul skole fra høsten av. Ta kontakt med skolen for påmelding.

——————————————————————– 

(I høymessen) –Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.