Velkommen pater Zygmunt !


Pater Zygmunt Majcher OFM ble fra 1. april 2019 utnevnt som kapellan i St. Paul menighet med særskilt ansvar for sjelesorgen i Sogn og Fjordane.

Pater Zygmunt er opprinnelig fra erkebispedømmet Przemyśl i Polen og den polske fransiskanernes provins S. Mariae Angelorum i Kraków. Han har også erfaring fra sjelesorg i Ukraina. Pater Zygmunt kom til Norge i 2008 og var kapellan i St, Svithun menighet i Stavanger og i St. Laurentius menighet i Drammen. Han snakker polsk, norsk, russisk og ukrainsk.

Vi ønsker pater Zygmunt velkommen til St. Paul menighet og tjeneste i Sogn og Fjordane.