Påskens hellige triduum på polsk i Nykirken

I år fikk St. Paul menighet leie Nykirken til å feire Påskens hellige triduum for våre polske medlemmer. Det var ønskelig å feire alle tre dager på samme sted og Vår Frue kirke på Marias Minde er alt for liten for den største gruppen i menigheten vår.  I Nykirken var det god plass til alle som ønsket å komme – ca 400 hver kveld. Vi takker Domkirken menighet for at de gjorde dette mulig for oss.

Den første kvelden – Skjærtorsdag – innledet pater Janusz ved å fortelle historien som ligger bak Nykirken – at den ble bygget først på 1600-tallet på ruiner av den katolske Erkebispegården fra middelalderen og i nærheten av Munkeliv kloster.  Les mer

Feiring av Påskens hellige triduum i et luthersk kirkerom med det nokså spesielle interiøret krevde en del forberedelser, praktisk arbeid og tilpasning for å kunne føle seg hjemme på de tre viktigste dagene i kirkeåret. I tillegg til alterbordet var bl. a. Kristi grav installert. Dette arbeidet ble utført med iver og glede, til Guds ære og til fellesskapets fornøyelse.  Under Påskenattsliturgien savnet noen av de troende at alle kunne bære levende lys inn i kirkerommet, men vi kunne gå med lys i den eukaristiske prosesjonen rundt kirken mot slutten av messen og synliggjøre Oppstandelsen for byens befolkning.

Nedenfor noen glimt fra Påskenatt.