KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. JUNI 2019

-Olavsgildet inviterer alle til foredrag av professor Gjert Vestrheim onsdag 5. juni kl. 19. Det vil finne sted i skolens personalrom. Foredraget handler om sameksistensen mellom kristne, jøder og muslimer i middelalderens Spania. Inngangspenger kr. 50,-

-2. Pinsedag, mandag den 10.juni, skal det som vanlig, være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus kl. 12.00. Vi oppfordrer menighetens medlemmer til å delta.

– Lørdag 15.juni fra kl. 10-17, inviterer Mor Teresa søstrene til medarbeiderdag på Marias Minde. Om du er interessert i å vite mer om Ordenes spiritualitet eller ønsker å bli en mor Teresa medarbeider, er du hjertelig velkommen. I messen kl. 10.00 blir det delt ut barnebibler til de barna som er eller fyller tre år i 2019. Etter messen blir det foredrag, film og mat. Dagen avsluttes kl. 16.00 med sakramental tilbedelse

– Søndag den 16. juni feirer vi Kristi Legemsfest, Corpus Christi. Da blir det ingen messe kl. 11 og 13 i St. Paul Kirke. Polsk messe begynner kl. 14.30 i St. Paul Kirke og norsk messe i Johanneskirken også kl. 14.30. Prosesjonen går fra begge kirkene og vi møtes på Museumsplassen til det første alter, og går videre til John Lunds plass, Lille Lunggårdsvann og Festplassen og så til St. Paul Kirke. Bli med på å bære vitnesbyrd om vår tro på byens torg og gater.——————————————————————–

 (I høymessen) –Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.