KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. JUNI 2019

– 2. Pinsedag, mandag den 10.juni, skal det som vanlig, være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus kl. 12.00. Vi oppfordrer menighetens medlemmer til å delta.

– Lørdag 15.juni fra kl. 10.00 – 17.00, inviterer Mor Teresasøstrene til medarbeiderdag på Marias Minde. Om du er interessert i å vite mer om Ordenes spiritualitet, om du er, eller ønsker å bli en mor Teresa medarbeider, er du hjertelig velkommen. Etter messen kl. 10.00, blir det foredrag, film og mat. Dagen avsluttes kl. 16.00 med sakramental tilbedelse.

– Søndag den 16.juni feirer vi Kristi Legemsfest, Corpus Christi. Da blir det ingen messe kl. 11 og 13 i St. Paul Kirke. Polsk messe begynner kl. 14.30 i St. Paul Kirke og norsk messe i Johanneskirken også kl. 14.30. Prosesjonen går fra begge kirkene og vi møtes på Museumsplassen til det første alter, og går videre til John Lunds plass, Lille Lunggårdsvann og Festplassen og så til St. Paul Kirke. Bli med på å bære vitnesbyrd om vår tro på byens torg og gater.

-Menighetsrådet i St. Paul menighet planlegger et seminar om menighetens fremtid. Seminaret skal finne sted i september. Det er utarbeidet et spørreskjema som ligger på hjemmesiden vår; bergen.katolsk.no. Vi inviterer alle menighetens medlemmer som ønsker det å sende inn svar på spørsmålene. Svarfrist er 30.juni.

————————————————————-

 (I høymessen:) – Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. .