Besøk fra Klosterneuburg

Dom Albert, p Erik og Dom Gregor

Denne helgen har vi hatt besøk av Dom Albert og Dom Gregor som begge hører til augustinerkorherrene i Klosterneuburg i Østerrike som også vår sogneprest Dom Alois og Dom Lukas tilhører. Dom Albert har arbeidet i St Paul menighet tidligere og til høsten kommer Dom Gregor til menigheten. Vi takker for besøket og gleder oss spesielt til å bli bedre kjent med Dom Gregor senere.