20 000 medlemmer i St. Paul!

Ved siste gjennomgang av medlemsregisteret til Den katolske kirken i Norge
(23. juni 2019) var St. Paul menighet den største enkeltmenigheten i landet med 20 008 medlemmer. Vi har nylig fått oppleve hvor mange og mangfoldige vi er i menigheten under Kristi Legemsfest og enda er vi veldig mange flere!

Totalt er det registrert noe over 170 000 katolikker fra 196 land som bosatt i Norge. I tillegg til dette regner man med at minst 50 000 katolikker i landet ikke har fått registrert seg enda. (Dette kan gjøres her. )