Kunngjøringer søndag 30. juni

Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling vil menighetskontoret ha innskrenket åpningstid i juli.

Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 16.

Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr. 55215950.

Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

– I juli og 1. halvdel av august bortfaller de nasjonale messene. Unntak kunngjøres internt i de nasjonale gruppene.

– Mandag den 8. juli feirer vi Seljumannamesse, festen for Vestlandets skytshelgen Sta. Sunniva og de hellige Seljemenn. Vår Frue Menighet i Ålesund arrangerer valfart til Selje med høymesse i klosterruinene kl. 12.30. Det går båt til Selja kl. 11.30. Båten koster kr. 400 og må betales på forhånd. Kontakt Vår Frue Menighet i Ålesund. Alle troende fra Bergen er hjertelig velkommen til å delta på valfarten.

– Som de siste to år, vil det bli internasjonale orgelkonserter hver lørdag i juli og august kl. 12. Første konsert er 6.7. og den siste den 24.8. Brosjyrer er utlagt bak i kirken.

-Menighetsrådet i St. Paul menighet planlegger et seminar om menighetens fremtid. Seminaret skal finne sted i september. Det er utarbeidet et spørreskjema som ligger på hjemmesiden vår; bergen.katolsk.no. Vi inviterer alle menighetens medlemmer som ønsker det å sende innsvar på spørsmålene. Svarfrist er 30.juni.