KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. SEPTEMBER 2019

-Katekese for barn i alle aldre starter opp i disse dager. Kurs i Den gode hyrde katekese for voksne starter opp 10. september. Se mer informasjon på hjemmesiden vår.

-BUK – Bergen Unge Katolikker – starter opp igjen med Bli-kjent-samling torsdag 12. september kl. 17 i Krypten.

-Det blir pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana lørdag 14. september på minnedagen av Korsets Opphøyelse. Du kan velge mellom å gå til fots fra St. Paul kirke kl. 10.45 eller sykle kl. 14, ta bybane eller buss til Lagunen, eller kjøre bil helt frem. Det blir flaggborg fra Lagunen (bak Skeidar) kl. 14.15, prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Se oppslag eller på websiden. Vi oppfordrer alle til å delta!

-Som oppspill til pilegrimsvandringen, blir det torsdag 12. september, i regi av Katolsk Forum, et foredrag av arkeolog Alf Tore Hommedal, med tittel: Den heilage krossen si kyrkje og hospital i Fana. Foredraget finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45.  Inngangspenger kr. 30.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.