“Primiss” messe

Søndag 8. september feiret pater Peter Hai Nguyen primissmesser i St. Paul menighet. I høymessen, messen på vietnamesisk kl 13.00 og messen på engelsk kl 18.00.

Sognepresten Dom Alois sa følgende under høymessen:

Kjære Pater Hai, kjære menighet.

Det er ikke så ofte i våre dager at vi får oppleve en såkalt «Primiss» det kommer av latin – «prima missa» – altså «første messe». Ordet betegner ikke bare en nyviet prests aller første messe, for i katolske land var tilstrømningen av mennesker til en «Primiss» så stor at de nyviede prestene feiret mange «første messer», både på sitt hjemsted og andre steder. Man pleide å si at det var vel verdt å slite hull i et par skosåler for å kunne motta «primiss-velsignelsen» – og Primisstiden kunne strekke seg over flere måneder.

Etter at Kirken fikk vende tilbake til Norge i 1843, har ikke prestevielser vært veldig hyppige. Og slik har vi ikke kunnet utvikle noen tradisjon omkring prestevigsel og Primiss-feiring.

Men denne messen i dag, som er din første messe sammen med denne menigheten, hvor du skal komme som kapellan om noen måneder, blir på en måtte en «Primiss» – og vi gleder oss sammen med deg og vil be for deg og ber om din forbønn og din velsignelse, om du etter tradisjonen vil lyse over oss, først samlet over alle sammen, og deretter enkeltvis for dem som ønsker det.

Nå ber vi deg om å feire denne hellige messen  sammen med oss.

Inngangsprosesjon til messen på vietnamesisk
Primissvelsignelse

Dũng, leder for vietnamesisk gruppe, overrakte blomster
Samling i Krypten etter messen på vietnamesisk