KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. SEPTEMBER 2019

– Kommende helg vil biskop Bernt besøke Bergen.     

Fredag den 27.9. kl. 18.00 innvier han det nye orgelet på Marias Minde og feirer pontifikalmesse.

Lørdag den 28.9. deltar biskopen på menighetsseminaret om menighetens fremtid. Kl. 18.00 feirer han pontifikalmesse i St. Paul Kirke i anledning av at kirkens orgel er 100 år gammelt. St. Paulkoret synger Vierne’s Messe solenelle for to orgler og kor. 

Søndag den 29.9. kl. 11.00 er det igjen pontifikalmesse med Vierne’s Messe solennelle.

– Søndag den 29.9. er Caritas-søndag. Kollekten fra alle messene går til Caritas.

– 9.-13. oktober arrangeres det høstleir for ungdommer på Fredtun Karmøy utenfor Haugesund. Målgruppe er 8. klasse til 1. videregående. Informasjon og påmeldingsskjema ligger ved inngangen til kirken.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

——————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.