Biskop Eidsvigs oppfordring: Ansett en ungdom på OD-dagen 31. oktober

Årets Operasjon Dagsverk støtter Caritas Norges programmer i DR Kongo

“Jeg oppfordrer menighetene til å benytte seg av denne sjansen til å utøve barmhjertighet: Ansett en norsk ungdom på OD-dagen 31. oktober. Det koster 400,-, nok til ett års utdannelse for en ung kongoleser. ”  Les mer

Lokal koordinator er skoleprest på St. Paul gymnas, Dom Lukas, som kan treffes på telefon 97605327. Ta kontakt med ham så tidlig som mulig. Nasjonal prosjektkoordinator er Norma Perez i Caritas Norge som har telefon: 41 38 08 48/ e-post: norma.perez@caritas.no. Du kan lese mer om årets aksjon på www.od.no/tilhvilkenpris