KUNNGJØRINGER SØNDAG 19.APRIL 2015

Katolsk Forum inviterer til foredrag på St. Paul Skoles Personalrom, tirsdag den 21. april kl. 19.45. Professor Gunnar Danbolt foreleser over: «Erkebiskop Eystein Erlendsson og reisen til Roma.» Inngangspenger kr. 30.

Norges Eldre Katolikker inviterer til sommerleir på Mariaholm 23.-26. juli 2015. Mer informasjon på oppslagstavla og bak i kirken og fra Ewa Bivand.

OKBs leirsted – Mariaholm,( som mange kjenner fra leir og møter), trenger en trappeheis. Mariaholms venner har laget et lotteri til dette formålet. Lodd selges i alle menigheter. Også hos oss skal vi selge lodd under kirkekaffen etter høymessen og etter nasjonale messer i ukene fremover. Mer informasjon på websiden.