KUNNGJØRINGER SØNDAG 27.OKTOBER 2019

-Sist søndag ble det gjennomført en kirketelling. Det var 2188 messedeltakere i de 18 søndagsmessene våre som inkluderer messer i Sogn og Fjordane.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Caritas Norge er i år blitt tildelt Operasjons Dagsverk. Biskopen oppfordrer alle til å ansette en ungdom for 400-kr på OD-dagen den 31. oktober. Lokal koordinator for OD-dagen er skoleprest Dom Lukas på St. Paul gymnas. Hans telefonnr. er 97605327.

Allehelgensdag feires på søndag den 3.november i alle messene, men også den 1.november i kveldsmessen kl. 19 og på Marias Minde kl. 9.

– Lørdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Kl. 14 besøker vi gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante runden til prestenes og søstrenes og andres gravsteder. Det blir rekviemmesse i St. Paul kirke kl. 18 på latin. Her bidrar St. Paul koret med Durufle’s requiem. Polsk messe og rosenkrans kl. 16. Messe på Marias Minde kl. 10.

Messestipender kan leveres i konvolutt med navn på de avdøde som det skal bes for sammen med stipendiet inne i konvolutten. Vi har slike konvolutter bak i kirken. Disse kan leveres til menighetskontoret eller til prestene i sakristiet.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.