KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. NOVEMBER 2019

– Ekteskapskurset for høsten begynte mandag 28. oktober og fortsetter fire mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Etterpåmelding er mulig ved hendvendelse til menighetskontoret.

-Kirken trenger flere prester og ordensfolk og kristne som er misjonerende. St. Paul Menighet vil be for preste- og ordenskall i messene den første torsdag i hver måned. Vi begynner torsdag den 7. november.

Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 11. november. Foredragsholderen er
Kjell Arild Pollestad og temaet er:
Om å oversette Bibelen i en poesifattig tid
Møtet finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkommen.

Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.