KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. NOVEMBER 2019

Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 12. november. Foredragsholder er Kjell Arild Pollestad og temaet er: Om å oversette Bibelen i en poesifattig tid.
Møtet finner sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne.

Bergen unge katolikker (BUK) inviterer ungdommer fra 13-19 år til samling i Krypten torsdag 14. november kl. 17. Det blir spill og servering av mat. Avslutning i ungdomsmessen kl. 19.

-BUK arrangerer også overnattingsleir for ungdommer 7.-8. desember på St. Paul skole i forbindelse med adventsaksjonen. Brosjyre ligger bak i kirken.

Det blir tilbedelse i regi av studentforeningen Fides 4. istedenfor 3. lørdag denne måneden. Nærmere bestemt 23. november kl. 19. De ønsker alle velkommen til en kveld med bønn, musikk og sang.

-Vi gjør oppmerksom på at det blir katolsk messe i Austevoll kirke søndag 24. november kl. 11. 

Det blir julemarked i vår menighet lørdag 7. desember på gårdsplassen mellom kirken og skolen og i Krypten. Sett av datoen! Hvis du/din gruppe ønsker å bidra aktivt med å selge noe eller hjelpe praktisk ta kontakt med menighetskontoret.

– Vi minner om søknadsfrist til St. Paul skole 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.