KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. DESEMBER 2019

I advent vil ministranter samle inn penger til adventsaksjonen etter søndagsmessene.

– Vår menighet vil delta på «Advent på Fløien» i dag 8. desember, kl. 13.15, på utsiktsplattformen på Fløien. Man kan få billetter til Fløibanen hos sognepresten etter høymessen eller ved Fløibanen.

– På onsdag 11. desember kl. 20 er det St. Paulkorets julekonsert med julemusikk fra forskjellige land.

-Alle menighetenes kor deltar i julekonserten lørdag 14. desember kl. 16.

-Katolsk Forum inviterer til et spesielt julefordrag. Vi får besøk av den kjente salmedikter Eivind Skeie, som skal dele sanger, salmer og tekster knyttet til julens mysterium. Foredraget er tirsdag, 17. desember. kl. 19.45. I kveldsmessen kl. 19 vil menigheten og et kor fra St. Paul gymnas synge salmer av Skeie.

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2020. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården. 

 ——————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.