KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. JANUAR 2020

-Katolsk Forum starter opp igjen tirsdag 21. januar. Foredraget er ved arkeolog Alf Tore Hommedal og omhandler «Besøk til de middelalderske klostre i fastetiden» i anledning menighetens bidrag til Bergens 950-års jubileum i år. Det finner sted kl. 19.45 i skolens personalrom.  Det vil koste 30,-kr i inngangspenger.

– Vi minner om menighetsfesten, søndag den 26. januar. Vi feirer menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og begynner med høymessen kl. 11 og deretter er det fest i skolens gymsal med underholdning og loddsalg og mat fra mange land.  

– Denne helgen samles det inn ekstrakollekt til oppussingen etter alle søndagsmessene.

————————————————————-(I høymessen) -Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.