KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. JANUAR 2020

-Katolsk Forum starter opp igjen tirsdag 21. januar. Foredraget er ved arkeolog Alf Tore Hommedal og omhandler «Besøk til de middelalderske klostre i fastetiden» i anledning menighetens bidrag til Bergens 950-års jubileum i år. Det finner sted kl. 19.45 i skolens personalrom.  Det vil koste 30,-kr i inngangspenger.

– Bergen unge katolikker starter semesteret på torsdag den 23. januar klokken 17 hvor det blir andakt med David Ottersen og deretter Game Show, mat og avslutning med messe.

– Torsdag den 23. januar kl. 19.30 skal det være økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke. Vår sogneprest deltar og vil holde preken.  

-Vi minner om menighetsfesten, søndag den 26. januar. Vi feirer menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og begynner med høymessen kl. 11 og deretter er det fest i skolens gymsal med underholdning, loddsalg og mat fra mange land.

-Menigheten arrangerer barnehelg for 4-7 klasse 14-16 februar. Brosjyre ligger ved utgangen.

-Vi vil takke for pengene som kom inn i forbindelse med julemarkedet og alle messene i julen. Julemarkedet innbrakte alene 27000 kr. NUK vil også formidle en takk for de 14000 kr som kom inn i forbindelse med adventsaksjonen.

————————————————————-(I høymessen) -Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.