KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. FEBRUAR 2020

-I dag er siste frist for å melde seg på til barnehelgen for 4.-7. klasse, som er kommende helg på St. Paul skole.

-Katolsk Forum inviterer til et nytt foredrag tirsdag 18. februar. Maria Elizabeth Fongen, rådgiver ved Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling vil holde foredrag med tittel «Endringer i bioteknologiloven 2019: Et blikk på Pastoralavdelingens og andres høringsuttalelser». Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30.

-Mor Teresa-søstrene og Marialegionen inviterer til en katekesehelg for voksne 28. februar-1.mars på St. Paul skole. Det blir lagt til rette med pass av barn. Se oppslag bak i kirken.

– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 2. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2020.

-NUK arrangerer påskeleirer for ungdommer fra konfirmasjonsalder og oppover på Mariaholm. Vi oppfordrer ungdommer til å dra og foreldre til å understøtte dette. Se plakat utenfor kirken.

————————————————————-

(I høymessen) -Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.