KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. FEBRUAR 2020

-Katolsk Forum inviterer til et nytt foredrag tirsdag 18. februar. Maria Elizabeth Fongen, rådgiver i OKB vil holde foredrag med tittelen «Endringer i bioteknologi-loven 2019: Et blikk på Pastoralavdelingens og andres høringsuttalelser». Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30.

-Menigheten oppfordrer alle til å delta på vandringer i fastetiden til klostre og hospital fra middelalderen. Det blir prosesjon fra St. Paul kirke torsdager kl. 17.30. Første gang 27. februar. Vær med å be for byen!

-Mor Teresa-søstrene og Marialegionen inviterer til et seminar for voksne 28. februar-1.mars på St. Paul skole. Det blir lagt til rette med pass av barn. Se oppslag bak i kirken.

– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 2. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2020.

-NUK arrangerer påskeleirer for ungdommer fra konfirmasjonsalder og oppover på Mariaholm. Vi oppfordrer ungdommer til å dra og foreldre til å understøtte dette. Se plakat utenfor kirken.

5. mars er fristen for å søke opptak til St. Eysteins presteseminar i Oslo Unge katolske menn som har avsluttet videregående skole kan søke. De må oppgi to katolske prester som referanse. Begrunnet søknad med konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole evt. annen relevant utdannelse sende seminarets rektor, p. Bharath Villavarayen elektronisk eller c/o Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0117 Oslo.

(I høymessen) -Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.