KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MARS 2020

-Menigheten oppfordrer alle til å delta på vandringer i fastetiden til klostre og hospital fra middelalderen. Det blir prosesjon fra St. Paul kirke torsdager kl. 17.30. Neste gang 11.mars. Vær med å be for byen!

-Det blir arrangert fasteretrett ved pater Joël Regnard OCSO fra Munkeby kloster 13.- 15. mars på St. Paul skole. Tema er: «Fastetiden – en tid for å forandres av den Hellige Ånd». Alle er hjertlig velkommen. Se plakat med program på oppslagstavlene.

-Tirsdag 17. mars inviterer Katolsk Forum til et foredrag av pater Hallvard Thomas Hole. Tittelen er “Fransiskanske impulser til økologisk omvendelse.” Møtet finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. 

-NUK arrangerer påskeleirer for ungdommer fra konfirmasjonsalder og oppover på Mariaholm. Vi oppfordrer ungdommer til å dra og foreldre til å understøtte dette. Se plakat utenfor kirken.

– Mange er engstelige for virussmitte i disse dager. Fra bispedømmet er det kommet noen forholdsregler som man bør følge for å redusere smittefaren:

* Man behøver ikke å ta vievann når man kommer inn i kirken eller forlater den.                                              

 * Man kan la være å håndhilse ved Fredshilsenen i messen.                                                                            

* Man kan i stedet f.eks. bukke for hverandre.               

* Man kan motta Den hellige Kommunion på hånden i stedet munnkommunion.                                                

 * Man bør passe på god håndhygiene.                          

* Hvis man må hoste eller nyse, bør man holde et sjal eller lommeduken foran nese og munn.                           

* Er man syk med forkjølelses- eller influensasymptomer, bør man holde seg hjemme.

——————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.