Påmelding til søndagsmesse

Fra søndag 10. mai er du velkommen til å delta i messer i St. Paul kirke og på Marias Minde. Messene er begrenset til 50 deltakere, og menigheten har plikt til å lage en deltakerliste.  Derfor er påmelding obligatorisk.  For messer på norsk og engelsk, fyll ut elektronisk påmeldingsskjemaet 

OBS: Høymesse kl .11.00 er fullsatt. Du kan fortsatt registrere deg til messe på Marias Minde kl 10.00 og på engelsk i St. Paul kirke kl 18.00 ved inngangen til kirken.

For messer på andre språk kontakt den aktuelle presten.

Påmelding er mulig t.o.m. fredag kl. 16.00, men stenges når det er ikke flere ledige plasser. Elektronisk påmelding er foretrukket, men du kan også melde deg på ved å ringe til menighetskontoret tlf. 55 21 59 50 .

Ved påmelding bekrefter du at du er kjent med Smittevernreglene.

Søndag 10. mai blir det feiret messe kl 9.00 på polsk i St. Paul kirke, på norsk på Marias Minde kl. 10.00 og i St. Paul kirke kl. 11.00, kl 13.00 på vietnamesisk, kl. 15.00 på polsk, kl. 18.00 på engelsk og kl. 19.30 på polsk.

Det blir også feiret messe lørdag kveld kl. 18.00 på filippinsk, og kl. 19.30 på polsk.

Påmelding til ukedagenes messer skjer manuelt ved inngangen så lenge det er ledige plasser .

Read the text in English here

Przeczytaj po polsku tutaj