R.I.P pater Iru

Pater Iru – Iruthayanathan Pethuruppillai, vår tidligere sogneprest, døde i dag 30. mai 2020, 73 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Pater Iru kom fra bispedømme Jaffna på Sri Lanka, han gikk inn i oblatfedrenes kongregasjon  O.M.I.) i 1968 og ble presteviet i 1974. Han kom til Norge og St. Paul menighet i Bergen.1 april 1987, først som stiftskapellan for tamiler. Etter at vår sogneprest Bernt Eidsvig gikk inn i Klosterneuburg i 1991 ble pater Iru moderator for pastoralteamet og deretter sogneprest i St. Paul menighet frem til 1995.

Han var kapellan i St. Olav i Oslo, og etter at han ble inkardinert i Oslo Katolske bispedømme i 2007 sogneadministrator og sogneprest i St. Magnus menighet i Lillestrøm til han ble pensjonist i 2014.

Vi husker pater Iru som en omsorgsfull og engasjert pastor og administrator og som et godt og varmt menneske.

Måtte Gud gi ham den evige hvile. Det kommer mer informasjon om begravelse og rekviem messe