St. Rita radio fra Ålesund

Noen ildsjeler i Vår frue menighet i Ålesund har startet en katolsk internettradio – St. Rita radio. Foreløpig er dette et prøveprosjekt, de har biskopens tillatelse til å sende messer i en 6 måneders prøveperiode og støtte fra sognepresten, p. Khiem. Dette er et flott initiativ – endelig en katolsk radio på norsk! Men selvsagt blir det også mye musikk og lovsang på andre språk. Foreløpig en del på latin og engelsk. Du kan finne St. Rita radio her

Radiogruppen er interessert i tilbakemeldinger og forslag for kunne utbedre programmet. Og de håper at de i fremtiden kan sende messer fra ulike menigheter i Norge og involvere flere til å be gjennom dagen på radioen. Du kan sende din tilbakemelding til:

Bergen.katolsk har intervjuet en av initiativtagerne til radioen, Pål Johannes Nes, som mange av oss kjenner fra den tiden han bodde i Bergen.

 Kan du fortelle hva var motivasjonen til å etablere en katolsk radio?Det er mange trosfeller med utenlandsk bakgrunn som lytter til katolsk radio på engelsk eller på sitt språk, men hittil finnes det ingen tilbudt på norsk.
Min kone, Erika, sin søster driver katolsk radio i Romania og vi har vært så heldige at vi har fått lære mye derfra. Erika har blant annet vært frivillig der, og søsteren har hjulpet oss mye med tekniske løsninger nå i starten. For oss, har det å sette opp en radio vært noe vi har tenkt på og jobbet mye med de siste 5 årene. Det er på mange måter blitt et familieprosjekt for oss.  

Hva er målgruppen?
Vi retter oss primært mot et norsktalende publikum. Vi ønsker å spre troen i hjemmene og at bønn skal bli en naturlig del av hverdagen. Det kan være for de som er hjemme med barn (jeg er selv i pappapermisjon nå) eller noe man kan høre på arbeid eller på skolen. Radio Maria i Irland er også en inspirasjon her, mange bruker den radioen for å lære seg bedre engelsk. Om vi klarer å lage en radio som hjelper til med norskopplæring, så hadde det vært veldig fint.

Og hvorfor valgte dere St. Rita som skytshelgen for radioen?
St. Rita er vår familie sin helgen og vår første datter har fått navn fra henne. Radioen er et prosjekt som vi ønsker skal styrke vår familie i troen. En gang før vi giftet oss ba vi St. Rita sin novene for vårt fremtidige ekteskap. Her lovet vi å gjør henne kjent for andre, vi håper hun nå blir fornøyd. St. Rita er også skytshelgen for håpløse saker. En katolsk radio i Norge kan i utgangspunktet være en håpløs sak, men med St. Rita som ber for radioen, håper vi å slippe unna med at det bare blir utfordrende.  

Du har nevnt at dere er interessert i tilbakemeldinger og tips.  Er det noe spesielt dere setter pris på?
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på musikk og hvordan vi kan gjøre bønnene bedre. Vårt store ønske er at noen også kan hjelpe oss å sende messer. Jeg har fått høre p. Ole Martin sine preker i noen år før han reiste til England, nå er vi så heldige å ha p. Khiem å høre på. Jeg må likevel innrømme at jeg savner dom Alois sin rolige stemme. Vi håper jo selvsagt at noen i St. Paul kan hjelpe oss med det og at vi på sikt kan sende messer fra St. Paul også. Radio er mye enklere enn å strømme video. Man trenger nesten ingen forkunnskap og utstyret koster lite. I Ålesund er det en jente på 13 år som hjelper oss med å sende live fra kirken. Hun gjør det helt på egenhånd. Som norsktalende katolikk har jeg savnet litanier og novener på norsk. Vi tror at det er noen skatter rundt om i de katolske hjem og hadde satt stor pris på å få bønner på norsk eller hjelp til oversettelse. Mest av alt ønsker vi også å høre andre stemmer. Så om noen vil be med oss, så ta gjerne kontakt!

Radioen har egen Facebookside. De kan også kontaktes på epost: post@stritaradio.no