KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. NOVEMBER 2020

Alle messer avlyst. På grunn av Bergen kommunes skjerpede forskrifter må våre messer innstilles til og med 23. november.

-All bruk av menighetens og skolens lokaler til våre grupper blir forbudt.

-Katekesen er også avlyst men vil bli forsøkt gjennomført på nett.

-Vi oppfordrer alle til å lytte på den katolske radiostasjonen; stritaradio.no som sender messer, bønner, musikk og katekese for barn, ungdom og voksne hele døgnet.

-Følg også med på bispedømmets hjemmeside; katolsk.no for striming av messer på nettet.