Dagens Paulus 8. januar

I år kan vi ikke komme sammen i kirken og på skolen for å feire apostelen Paulus omvendelse og menighetsfesten.Men vi ønsker å feire Paulus allikevel; han er viktig for oss alle, som skytshelgen for denne menigheten som bærer hans navn.
Vi vil oppfordre alle til å lese om Paulus i Apostlenes gjerninger og lese det han har skrevet, Paulusbrevene i Det nye testament.
Vi har gjort et lite utvalg av sitater fra noen av Apostelens brev og anbefaler dere å lese dem.
Begynn gjerne med en kort bønn, f.eks. «Herre, gi oss visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, fyll oss med gudsfrykts Ånd.»
Les teksten langsomt en gang og les så tekstene, en setning om gangen og tenk over hva den vil si deg. Hva mente Paulus da han skrev det? Skriver Paulus kanskje til meg i dag? Hva vil han i så fall si meg?

Paulus 1. brev til Tessalonikerne 4, 6-8
Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.