Vaksinasjon er nestekjærlighet i praksis

“Å la seg vaksinere er å ta vare på de svakeste blant oss” sier biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no. Det samme bekrefter Martha Skretteberg fra Caritas.

For å hindre videre spredning og for å beskytte seg selv mot viruset, er det viktig å la seg vaksinere når man blir tilbudt sjansen, sier biskop Bernt

Biskopen understreker at paven og kardinalene har tilgang til den beste medisinske ekspertise og de anbefaler vaksinasjon og kom frem til at det er moralsk akseptabelt.

På spørsmål om biskopen har noen betenkeligheter svarer biskop Bernt : «Nei. Til tross for at jeg er pysete, så skal jeg tåle stikket når den tid kommer:»

Les hele teksten her