ASKEONSDAG – fastetiden begynner

Askeonsdag markerer begynnelsen på den 40 dager lange fastetiden, en forberedelse til påskehøytiden.

Kirken er fortsatt stengt for de troende, men aske velsignes ved skolens morgenmesse kl 9.00 (den blir lagt ut på websiden. Fra kl 11.00 til kl. 15.00 blir det mulig å hente en konvolutt med aske på menighetskontoret. Alle oppfordres til å bruke Askeonsdags-andakten hjemme. Andakten fra Katarinahjemmet finner du her

Dom Alois har lest inn andakten for St. Rita radio. Den kan høres her.

Versjon av andakten beregnet på utskrift finner du her

Askeonsdag i år er annerledes, men den markeres, som alltid, med faste og abstinens. “Det er ingen «messeplikt» på askeonsdag og heller ingen plikt til å ta imot aske fra presten” sier biskop Eidsvig. “Å gå glipp av disse ting i år, kan derfor for noen faktisk være en spesiell form for bot eller «faste».” Les mer her

«Se på de utstrakte armene til den korsfestede Kristus, la deg frelse stadig på ny. Og når du går for å bekjenne dine synder, tro fullt og fast på hans barmhjertighet, som befrir deg fra din skyld. Kontempler hans blod, som han utgjøt med så stor kjærlighet, og la det rense deg. Slik kan du alltid fødes på ny»
(Pave Frans “Christus Vivit”)