KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. JUNI 2015

page0001– Menigheten har flere store prosjekter på gang som må fullføres – bl.a. det nye orgelet, ventilasjonsanlegg i kirken, nytt høyttaleranlegg og nye presteleiligheter på Marias Minde. Vi må låne ca. 7 millioner for å klare alle utgiftene og nedbetalingen vil gå over mange år. Derfor må vi gjøre noe for å bedre menighetens økonomi. Det er viktig med fastegivere i tillegg til kollekten. Vi har ca. 9000 husholdninger i menigheten men bare 115 personer som betaler kirkebidrag gjennom avtalegiro. Vi ønsker å øke dette tallet. Betaling gjennom avtalegiro gir mulighet til skattefradrag. Se mer informasjon bak i kirken. Den som vil være med å støtte menigheten på denne måten, kan fylle ut skjema for avtalegiro som ligger bak i kirken. Underskrevet skjema kan leveres enten i sakristiet eller på menighetskontoret. Skjemaene finnes også på menighetens nettside.
På forhånd takk for deres velvilje.

– Tidligere sogneprest i St. Paul Menighet, Pastor Michel Beckers, kommer på besøk til Bergen i neste uke og vil være hovedcelebrant i 11-messene den 21. og 28. juni.