Sommerordning på Menighetskontoret.

Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 5.juli til 2. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 9 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr.: 55295950. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.