OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 1 sierpnia 2021

W dalszym ciągu przestrzegamy przepisów sanitarno-epidemiologicznych – obecnie 100 wiernych może przebywać w kościele Świętgo Pawła a 35 na Marias Minde. W dalszym ciągu zachowujemy odległośc 1 metra!  Obowiązkowa uprzednia rejestracja elektroniczna na na https://billett.katolsk.no

W związku z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi w dalszym ciągu potrzebni są dyżurni. Ksiądz proboszcz wdzięczny jest tym którzy dotąd wiernie posługiwali i jednocześnie zachęca do dalszego zgłaszania się do tej posługi w biurze parafialnym (tlf 55215920). Ważne jest abyśmy nadal stosowali przepisy dotyczące ilości osób w kościele i na Marias Minde a także obwiązku dezynfekcji po każdej Mszy Świętej. Im więcej osób będzie pełniło tę funkcję tym mniejsze obciążenie dla każdego/każdej z nich a pożytek dla nas wszystkich. Z góry dziękujemy za zrozumienie sytuacji i zaangażowanie się.