KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. DESEMBER 2021

Barn som er blitt døpt i utlandet, blir ikke automatisk registrert i Kirkens register. Om du lurer på om ditt barn eller din familie er registrert, lever inn utfylt registreringsskjema som ligger bak i kirken. Husk at begge foreldre må underskrive skjemaet dersom barnet er under 15 år. Er barnet over 15 år, må det underskrive selv. Skjema kan leveres inn til menighetskontoret.

– Vi følger følgende regler for smittevern i kirken, inntil det evt. kommer nye forskrifter fra kommune eller stat:

Dersom du er syk eller har vært nærkontakt til noen som er syk,- og dersom du har feber eller forkjølelsessymptomer, du holde deg hjemme.

Vi skal ikke klemme eller håndhilse ved fredshilsenen.

Hold god håndhygiene og bruk antibac når du kommer inn i kirken.

Prøv å holde en meters avstand til de andre, bortsett fra medlemmer i samme husstand.

Fordi vi er så mange, må vi bruke munnbind i kirken.

Ved kommunionsgangen, skal alle komme frem gjennom midtgangen og gå tilbake via sidegangene.

Håndkommunion anbefales.

Kirkekaffe avlyses inntil videre.

– Biskopen har bestemt at kollekten fra 2. søndag i advent i hele bispedømmet skal gå til Munkeby kloster utenfor Levanger, hvor brødrene holder på å utvide klosterbygningene.

– Vi minner om advents/jule-konserter i St. Paul kirke:

Onsdag den 8.12. kl. 20.00 er det Gymnasets adventskonsert, og

Lørdag den 11.12. kl. 15.00 St. Paulkorets Julekonsert.