KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. JANUAR 2022

– Onsdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Før messen kl. 19 velsignes lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og vi holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 3. til fredag 4. februar. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne til å delta.

-Lørdag 12. februar kl. 14 fremfører St. Paulkoret Durufle’s messe Cum Jubilo med domorganist Sigurd Øgaard. Deltar gjør også St. Paul kirkes barne-og ungdomskor.