KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. FEBRUAR 2022

-Katolsk Forum må dessverre avlyse det annonserte foredraget tirsdag 15. februar.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 7. mars kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 5 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.