KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. MAI 2022

– 2. Pinsedag, dvs. mandag den 6. juni, kl. 12.00 skal det igjen være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus, hvor alle troende er invitert.

– Søndag den 19.6. er det Kristi Legemsfest. Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon til John Lunds Plass, Grieghallen, Lungegårdsvannet ved Olav Kyrre-monumentet og skoleplassen og med avslutning i  kirken. Det er ingen messer på ettermiddagen i St. Paul men morgenmessene og kveldsmessene finner sted. De blir kunngjort ved oppslag.

– Det er tid for å melde på barn i alle aldre til Den Gode Hyrde Katekese med oppstart etter sommeren. Du finner påmeldingsskjema i kirken eller på menighetens nettside.

– St. Paul skole melder om ledig plass på 1. klassetrinnet til høsten. Vennligst ta kontakt med skolen for påmelding.