KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. OKTOBER 2022

-Det blir mulighet for kjøp av Allehelgenslys etter messene i dag.

-Menigheten inviterer til familiefest i Krypten i morgen på allehelgensaften. Ta med egen mat og lever det i krypten før start i kirken kl. 17. Både voksne og barn oppfordres til å kle seg ut som en bestemt helgen eller engel.

Allehelgensfest feires både den 1. november kl. 19 med høymesse i St. Paul Kirke og likeså søndag den 6.november i alle messene.

– Onsdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Kl.14 besøker vi gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante runden til prestenes og søstrenes og andres gravsteder. Det blir rekviemmesse i St. Paul kirke kl. 19 på latin. Polsk messe kl. 17.30 og rosenkrans kl. 17. Messe på Marias Minde kl. 9.

Messestipender til «Alle Sjelers dag» kan leveres i konvolutt med navn på de avdøde som det skal bes for sammen med stipendiet inne i konvolutten. Konvoluttene finner du bak i kirken. Disse kan leveres til menighetskontoret eller i sakristiet.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 3. til fredag 4. november. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

-Katolsk Forum inviterer til nytt foredrag torsdag 10. november kl. 19.45 i skolens personalrom. Foredragsholderen er Ewa Bivand, prosjektleder for det forebyggende arbeidet mot overgrep i kirken i Norge. Temaet er «Å forebygge overgrep i kirken: hva har blitt gjort, hva gjenstår.»

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.