KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. AUGUST 2015

– Pga. arbeid i kirken må St. Paul Kirke holdes stengt fra mandag 31.8. til og med fredag 4.9, altså kommende uke. Kveldsmessene blir holdt i skolekapellet på Florida. Skolemessen den 4.9. faller bort. Fra lørdag 5.9. skulle det være normal aktivitet i kirken igjen.

– I dag etter høymessen er det innskrivning til 1. kommunionsundervisning for barn født i 2007. Denne vil finne sted umiddelbart etter messen i St. Paul skoles auditorium.

– Konfirmantundervisningen på torsdager starter opp igjen førstkommende torsdag, 3. september kl. 17.30.

Det blir kurs i Den Gode Hyrde katekese for ungdom og voksne 2. til 7. oktober i år. Dette er et kurs som passer godt for deg som allerede hjelper til i, eller har lyst til å bli aktiv i menighetens katekese. For mer informasjon, se brosjyrer og oppslag bak i kirken, samt menighetens nettsider.

Velkommen til katolsk forum på St Paul skole tirsdag 8. september kl 19.45: Foredragsholder er Erik A. Holth , og tema er «John Henry Newmann :En kirkelærer for samtid og framtid»

Velkommen til kirkekaffe i krypten etter messen.