KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. APRIL 2023

-Mandag 1. mai inviterer Marialegionen og Mor Teresa søstrene -både unge og voksne -til en pilegrimstur -fottur-fra St. Paul kirke til Marias Minde. Dagen begynner med messe i St. Paul kirke kl. 11 før vandringen går til Marias Minde med avslutning kl. 14.

– Det blir vesper med bønn for kall i kirken torsdag 4. mai kl. 18.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 4. til fredag 5. mai. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne.

-Lørdag 6. mai inviteres 3-åringer og 6-åringer til å komme og motta bok på barnemessen på Marias Minde kl. 12.

-Lørdag 6. mai inviterer Jofrid og Dom Gregor til samling for ministranter og ungdom i Krypten kl. 14.30. Det blir bli-kjent-samling med mat og vi ser en film om Fatima. Avslutning med andakt i kirken. Pga. bestilling av mat, ber vi om påmelding til Jofrid; katekese.bergen@katolsk.no.

-Det blir Fatima-andakt i kirken lørdag 6.mai kl. 17.

– Søndag den 7. mai – altså neste søndag – kommer nyordinerte pater Trym Hellevig hjem til Bergen og til St. Paul. Det er han som da vil feire høymessen som sin primiss i Bergen, og etter messen vil han gi sin primissvelsignelse i kirken.  Etter messen vil dere kunne treffe ham på den utvidede kirkekaffen som er planlagt i krypten.

-På grunn av konfirmasjoner 13.-14. mai blir det ingen høymesse søndag 14.mai.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.