KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. MAI 2023

-På grunn av konfirmasjonene i helgen 13.-14. mai blir det ingen høymesse søndag 14.mai. Konfirmasjonsmessene er fylt opp med konfirmantene og deres familier. Andre anbefales å gå i norsk messe kl. 9 eller engelsk messe kl. 18.

-Det er kommet opp stillaser utenfor kirken fordi arbeidene med å pusse opp kirken utvendig skal begynne. Det vil pågå frem til november i år. Dette er nødvendig for at kirkeveggene skal være tette og stå imot bergensregnet. Vi ber dere bære over med den ekstra belastning dette medfører. Milde gaver til å finansiere denne oppussingen tas imot med glede og takk.