KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. AUGUST 2023

-Katekesen for barn i alle aldre starter opp i disse dager. Har du ikke fått meldt på ditt barn, må du gjøre det raskt. Kontakt menighetskontoret for mer informasjon.

-Fides samles i krypten etter den engelske messen hver søndag for samtaler.

-Lørdag 2. september blir det «første-lørdags-andakt» til Marias uplettede hjerte kl. 17. Det er trykket hefter til dette formålet som ligger bak i kirken, og er til utdeling.

-Hver første søndag i måneden i høst vil det bli familiemesse kl. 13. Første gang blir 3. september.

-Moder Teresa-søstrene inviterer til markering av Moder Teresa sin himmelske fødselsdag. Det begynner med messe i St. Paul kirke tirsdag 5. september kl. 19.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.