KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. SEPTEMBER 2023

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 30. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Søndag den 24. september er det «Caritas-søndag». Kollekten fra alle messene går uavkortet til Caritas arbeid.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.