KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. SEPTEMBER 2023

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 30. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Det blir oppstart med ledertrening for 10. klasse og oppover, torsdag 28. september kl. 17 på konferanserommet i 4.etasje. Det vil ha tema: Ung katolikk – gleder og utfordringer. Kontakt katekeseleder Reidun Jofrid Kleppestrand for mer informasjon.

-Dom Gregor, ansvarlig prest for ministrantlaget, kaller alle ministranter, også nye som vil begynne fra 4.kl og oppover, til samling lørdag 30. september kl. 15 i Krypten.

-Søndag 1. oktober blir det familiemesse i St. Paul kl. 13. Etterpå blir det kirkekaffe og temasamling for voksne: Kommunikasjon i ekteskapet.

-Menigheten arrangerer Bo-hjemme-leir 12.-14. oktober for 4.-7. klasse. Påmelding innen 5. oktober.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.