KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. OKTOBER 2023

-Studentforeningen Fides har samling etter den engelske messen kl. 18 på søndager. Fremmøte på kirketrappen.

-Gruppen «Maria, alle hjerters dronning – Mary, queen of all hearts» inviterer alle interesserte til temamøte tirsdag 24. oktober kl. 19.45 på skolens personalrom. Tema: Konsekrasjon til Jesus gjennom Maria. Se plakat bak i kirken.

-Torsdag 26. oktober kl. 17 blir det ungdoms-katekese for 15-19 år i 4. etg. i prestegården. Dom Gregor snakker om temaet: Fristelser.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 30. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Vi inviterer barn, ungdom og familier til feiring av Allehelgensaften tirsdag 31. oktober. Oppmøte i Krypten kl. 16.30. Vi oppfordrer alle, både voksne og barn, til å kle seg ut som sin favoritthelgen. Ta med noe mat å spise til felles måltid.

-Vi minner om at søknadsfristen for skoleplass på St. Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1. og 8.klasse.

-Denne søndagen er misjonssøndag. All kollekt, uten unntak, vil gå til Missios arbeid for verdensmisjonen. 

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.