KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. NOVEMBER 2023

-Studentforeningen Fides har samling etter den engelske messen kl. 18 på søndager. Fremmøte på kirketrappen.

-Det blir ikke katolsk forum som tidligere annonsert 9. november. Det oppfordres til å delta på lanseringen av Eirik Sukke sin lærebok «Ansikt til ansikt- en bok om katolsk tro» på Litteraturhuset torsdag 9. november kl. 19.

-Caritas Bergen har stort behov for frivillige til å hjelpe med norskverksted, au pair- samlinger og andre oppgaver. Du trenger ingen spesiell erfaring eller kompetanse, og du vil arbeide sammen med en erfaren ansatt. Ring eller send sms til Caritas Bergen at 91920202 eller send en epost til  info@caritasbergen.no for mer info.

-Vi minner om at barn som er døpt i utlandet ikke automatisk blir registrert i St. Paul menighet. De vil derfor ikke få tilbud om katekese. Vi ber foreldre om å fylle ut registreringsskjema på alle barn som dette måtte gjelde så snart som mulig og levere det til menighetskontoret.

 -Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.