KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. JANUAR 2024

-Er du en pensjonist eller en som har noen ledige timer på dagtid, og har lyst til å hjelpe nyankomne mennesker i vår by? Caritas Bergen Ressurssenter trenger frivillige til å hjelpe med bla. norsk-verksted og au pair- samlinger. Du trenger ingen spesiell erfaring eller kompetanse. Ta kontakt med styreleder Erik Andvik, tlf. 45 47 60 56.

-Søndag 28. januar feirer vi menighetens patronatsfest, St. Pauls omvendelse. Vi begynner med høymessen kl. 11 og deretter er det fest i skolens gymsal med underholdning og loddsalg. Festkomiteen ønsker flere innslag til underholdningen. Vennligst kontakt Flavius på telefon 48 43 56 09 så snart som mulig.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 19. februar kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.