KUNNGJØRINGER søndag 4. februar 2024

Onsdag den 14. februar er Askeonsdag. Det er messe på Marias Minde kl. 9. I St. Paul kirke er det filippinsk messe kl. 16.30, polsk messe kl. 17.30 og norsk høymesse kl. 19.00. De som ønsker det, kan levere inn fjorårets palmegrener på menighetskontoret før den 13. februar. De vil bli brent og asken brukt til askekorsene.

– Eldre katolikker inviteres til samvær hver mandag i fastetiden i Birgittakjelleren kl. 12.  Det blir te, kaffe, prat og sang. Første gang mandag 19. februar.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 19. februar kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover. Påmeldinger tas imot frem til fredag, 16. februar av menighetskontoret eller av en av prestene.

– Mandag til onsdag i skolens vinterferie arrangerer menigheten «bo-hjemme-leir» på St. Paul skole fra kl. 10-16 for alderen 9-19 år. Se oppslag om påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.