KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. MARS

– Eldre katolikker inviteres til samvær hver mandag i fastetiden i Birgittakjelleren kl. 12.  Det blir te, kaffe, prat og sang.

– Som tidligere år inviterer menigheten til ekstrem korsvei fredagen før palmesøndag, altså fredag 22.03.2024. Vandringen begynner etter messen kl. 19.00. Ruten er ca. 34 km lang og starter og slutter ved St. Paul Kirke. Se oppslag i kirken for mer informasjon og påmelding.

– Også i år lager den polske gruppen fargerike og vakre palmer til Palmesøndag. Disse selges på Palmesøndag før messene i St. Paul kirke. Inntekten går til menigheten «Kristi Kongefest» i Santiago de Cuba. Se oppslag i kirken for mer informasjon.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.