KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. APR 2024

– Menighetens Vipps-funksjon er blitt forandret: Når man nå betaler via Vipps, kan man velge mellom tre kategorier: kollekt/gaver, kirkekaffe og kjøp av bøker og lys. Dette hjelper oss å få bedre oversikt over menighetens regnskap.

I månedsskiftet april/mai kommer vi i tillegg til å aktivere skattefradragsordningen på Vipps: Hvis du ønsker at din kollekt/gave registreres, må du gi menigheten tillatelse til å hente inn ditt navn og personnummer. Dette trenges kun å gjøre én gang, deretter registreres alle kollekter og gaver automatisk. Mer informasjon og en detaljert veiledning finnes på menighetens nettside.

– Menigheten vil arrangere en pilegrimstur til Polen 16-23. september. Turen vil bli på norsk. Det arrangeres et informasjonsmøte om turen i dag (søndag, 21. april), etter høymessen i arenaen på skolen.

– Mandag, 22. april inviteres eldre katolikker igjen til samvær i Birgittakjelleren etter kl. 11-messen. Det blir te, kaffe, prat og sang.

– Caritas Bergen kaller inn til årsmøte, tirsdag 23. april, kl. 18.00 i lokalene til Caritas Bergen, Sigurdsgate 8. Alle medlemmer av St. Paul menighet som har fylt 18 år, kan delta på årsmøtet med tale- og stemmerett. Se oppslag med saksliste på kirketavlen.

– Tirsdag, 23. april, holder menighetskontoret kveldsåpent til kl. 18:45.

– 28. april er helgendagen til Louis-Marie Grignion de Montfort. I den anledning vil Montfortgruppen «Maria, Alle Hjerters Dronning» invitere til presentasjon og film om hans liv. Det blir kl. 16:00 i Auditoriet på St. Paul skole.

– Menigheten trenger flere kateketer både for barn og konfirmanter. Meld din interesse til kateketkoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand (mobil 40885489).

– Ifm. Den-Gode-Hyrde-søndagen, som feires denne helgen, går dagens kollekt til St. Eystein presteseminar i Oslo.

– Som i tidligere år, er det også denne helgen mulig å kjøpe Gode-Hyrde-lys bak i kirken. Overskuddet går til menigheten.

Denne helgen gjennomfører St. Paul menighet kirketelling i alle messer i St. Paul kirke, på Marias Minde og i Sogn og Fjordane.

———————————————————————–

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.