Årets Kristenrettsjubileum og veien frem mot 2030

Det skjedde på Mostratinget i 1024 at kong Olav Haraldsson og biskop Grimkjell innførte Kristenretten.
« Mostratinget vert rekna som startskotet for den formelle innføringa av kristen rett i Noreg og var samstundes byrjinga på ein gjennomgripande prosess som skulle endre både verdisyn og samfunnsordninga i landet vårt,» skriver diakon Sindre-Jacob Bolstad i St. Olavs tidsskrift 1/24. Og i samme nummer forklarer katolske jurister på hvilken måte «katolske verdier utgjør Norges grunnfjell».

1000 års jubileet feires på Bømlo 29. mai – 2. juni. Se programmet her
Lørdag 1. juni er det Gregoriansk sang i gamle Moster kirke kl. 18.00 med Consortium Vocale (billetter)
 og senere samme kveld, kl. 23.00 økumenisk midnattsgudstjeneste (ingen billett men begrenset antall plasser i den gamle kirke).

Om 6 år skal vi markere 1000 år siden kong Olav Haraldsson – Den hellige Olav – døde på Stiklestad. Biskop Erik Varden, av Trondheim Stift, inviterer til forberedelse frem mot 2030 – Misjon 2030. Biskopen kaller oss alle til misjon, til å leve ut troen bevisst og til å gi den videre ved bønn og liturgi, en levende kallskultur, katekese og karitativt arbeid.
Åpningskonferansen fant sted 13. april i Trondheim. Her kan du lytte til biskop Eriks innledende ord og til foredrag lest av vårt menighetsmedlem Anne Samuelsen.